afscheid bestuurslid

Het bestuur van de Stichting heeft begin oktober om hen moverende redenen afscheid genomen van het bestuurslid Jacques Barth. Er bestonden zulke grote verschillen van inzicht tussen de overige bestuursleden en de heer Barth, dat samenwerking niet meer mogelijk bleek.

Dit was kennelijk voor de heer Barth niet aanvaardbaar. Hij heeft gemeend allerlei personen en instanties te moeten inlichten over dit verschil van mening, zonder het bestuur daarvan in kennis te stellen. Wij kwamen op de hoogte van de inhoud van de berichtgeving, omdat wij werden geconfronteerd met reacties van een aantal personen die bij ons om informatie kwam vragen.

Het bestuur neemt afstand van alle ongefundeerde gedane uitspraken en wij betreuren iedere mogelijk opgetreden verwarring naar aanleiding van dit voorval. Wij zetten ons werk voort volgens de doelstellingen van de Stichting Sobibor, zoals die in onze statuten vastgelegd zijn. Meer hierover leest u hier.