herinrichting Sobibor

Gedenklaan1Op 23 september 2008 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend gemaakt, dat het voormalige vernietigingskamp Sobibor met financiële steun van Polen, Israël, Slowakije en Nederland heringericht zal worden.

Deze herinrichting omvat onder meer een herdenkingsplaats en een museum. Sobibor krijgt dan ook de status van Pools staatsmuseum.

Eind 2015 heeft de Stichting Sobibor de noodklok geluid over de voortgang van het project. Naast de archeologische opgravingen en het weghalen van het toenmalig museum is er sinds 2014 geen progressie met de bouw zelf.

In de eerste helft van 2016 heeft het bestuur van de Stichting Sobibor gesproken met onder andere de staatssecretaris Martin van Rijn, de ambassadeurs van Slowakije en Polen, vertegenwoordigers van Yad Vashem, en de nieuwe Poolse staatssecretaris Jarosław Sellin. Alle landen en partijen zijn het er over eens dat er vaart gemaakt moet worden met de herinrichting van voormalig vernietigingskamp Sobibor.
De laatste updates:
1. Het kamp is momenteel officieel gesloten voor publiek omdat de werkzaamheden rond de herinrichting zijn begonnen. De Gedenklaan ligt buiten de huidige werkzaamheden en de stenen liggen er gewoon. Wilt u Sobibor bezoeken neem contact op met het museum en vraag uw bezoek aan, dan wordt er gekeken of bezoek mogelijk is.
2. De Poolse overheid heeft medio 2016 een projectmanager aangesteld die de herinrichting gaat
leiden. De aangestelde projectmanager is in maart 2017 vervangen. Het bestuur maakt in mei 2017 kennis met de nieuwe projectmanager.
3. De gevonden artefacten die nog bij de Poolse archeoloog lagen worden in fases overgeheveld
aan het museum in Majdanek en geconserveerd. Het plan was om dit voor het einde van 2016 af te ronden, dit is niet gelukt. Alle partijen werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk af te ronden
4. De huidige prioriteit is het afschermen van de asvelden. Het kwam regelmatig voor dat bezoekers kleine botscherven in het gras van de asvelden vonden, het is daarom belangrijk dat deze velden zo snel mogelijk worden afgeschermd en afgedekt. Dit betekent dat bezoekers in de toekomst niet meer naar de asheuvel kunnen lopen maar vanaf een afstand naar de asheuvel en -velden kunnen kijken. Het afschermen van de asvelden is begin 2017 begonnen, hieronder een luchtfoto genomen eind april 2017.

Bron: Piotr Bakun

5. Het pakket van eisen voor het nieuwe museum wordt in het eerste kwartaal van 2017 afgerond en uitgestuurd. Men hoopt dan later dit jaar te starten met de bouw.
6. In oktober / november 2016 is er meer archeologisch onderzoek gedaan naar de ligging van de kappersbarak en de barak in kamp 3 (het kamp waar de gaskamers lagen). We zijn in afwachting van het rapport.
7. Er is discussie gaande over de locatie van de parkeerplaats. De parkeerplaats zal langs de openbare weg komen tussen de kapel en de ingang van het kamp, tijdens de oorlog lag dit buiten het kamp.
8. Het plan is om de herinrichting te voltooien in het najaar van 2018, dit is precies 75 jaar na de opstand
9. Vanaf het moment dat het museum wordt geopend kunnen er weer stenen gelegd worden in de (internationale) gedenklaan.
De Stichting Sobibor is verheugd dat er nu daadwerkelijk stappen gemaakt worden en dat het leggen van stenen in de gedenklaan gewaarborgd is voor de toekomst. We blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op deze pagina op de hoogte.
Het originele plan voor het museum en de site vindt u hier.
Laatste bewerking: april 2017.