Docentenprogramma

De Stichting Sobibor wil een grote en blijvende impact hebben op de komende generaties als het gaat om Holocaustonderwijs, in het bijzonder daar waar het gaat om vernietigingskamp Sobibor als onderdeel van Aktion Reinhard. Daartoe hebben wij in 2015 een docentenprogramma opgezet dat zich richt op leraren van scholen voor voortgezet onderwijs, met name leraren geschiedenis, maatschappijleer en burgerschap. De insteek is dat docenten meerdere generaties leerlingen onderwijzen in de loop van hun carrière en zo hun leerlingen hun ervaringen van het bezoek aan de Aktion Reinhard kampen kunnen doorgeven. Per jaar willen we tien docenten mee laten gaan met de jaarlijks georganiseerde verdiepingsreis tegen een sterk gereduceerd tarief van €250. Een vereiste is dat de docent minimaal passieve kennis heeft van de Duitse en Engelse taal omdat het een internationale reis betreft met meerdere nationaliteiten. Van de docenten wordt als tegenprestatie verwacht dat zij hun opgedane kennis en ervaringen delen binnen hun netwerk. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het samenstellen van een les(-pakket), het introduceren van een nieuwe deelnemer of door een presentatie voor collega’s.

Na de reis wordt er een terugkomdag georganiseerd waarop ervaringen gedeeld kunnen worden en er verdere ruimte voor verdieping is.

Donateurs, bedrijven en instanties kunnen het Docentenprogramma eenmalig of meerdere jaren ondersteunen. Gelden voor het Docentenprogramma worden als zodanig geoormerkt in de boekhouding. Als vervolgstap zijn we op dit moment aan het onderzoeken of de docenten in de jaren na de verdiepingsreis met een aantal leerlingen kunnen deelnemen aan de reeds bestaande internationale jeugdconferentie in Sobibor.

Mede mogelijk gemaakt door: