Docentenprogramma

De Stichting Sobibor wil een grote en blijvende impact hebben op de komende generaties als het gaat om Holocaustonderwijs en in het bijzonder vernietigingskamp Sobibor (als onderdeel van de Aktion Reinhard). Daartoe hebben wij een docentenprogramma Adopteer een Leraar opgezet dat zich richt op leraren van scholen voor voortgezet onderwijs, in het bijzonder leraren geschiedenis en maatschappijleer. De insteek is dat docenten meerdere generaties leerlingen onderwijzen in de loop van hun carrière en zo hun leerlingen hun ervaringen van het bezoek aan de Aktion Reinhard kampen kunnen doorgeven. Per jaar willen we vijf tot tien docenten mee laten gaan met de jaarlijks georganiseerde verdiepingsreis, vrijwel geheel op kosten van de Stichting Sobibor. Een vereiste is dat de docent Engels spreekt omdat het een internationale reis betreft met meerdere nationaliteiten.

In 2015 is de Stichting Sobibor gestart met een pilot. Vier Nederlandse en één Poolse leraar zijn op kosten van de stichting mee geweest met de verdiepingsreis. Daarnaast heeft één leraar met twee leerlingen meegedaan aan een internationale jeugdconferentie over de Shoah in het dichtbij Sobibor gelegen Włodawa. Op basis van het succes van deze pilot hebben wij besloten door te gaan.

Vanaf 2016 wordt de aanwerving, behalve door de stichting, ook in samenwerking met een aantal organisaties, waaronder het NIOD, gedaan. Na de reis wordt er een studie-avond georganiseerd waarop ervaringen gedeeld kunnen worden en er verdere ruimte voor verdieping is.

Donateurs, bedrijven en instanties kunnen het Docentenprogramma eenmalig of meerdere jaren ondersteunen. Gelden voor het Docentenprogramma worden als zodanig geoormerkt in de boekhouding. Als vervolgstap zijn we op dit moment aan het onderzoeken of de docenten in de jaren na de verdiepingsreis met een aantal leerlingen kunnen deelnemen aan de reeds bestaande internationale jeugdconferentie in Sobibor.

De Stichting Sobibor kan voor duizend euro een Nederlandse docent meenemen met de achtdaagse verdiepingsreis. U kunt het Docentenprogramma altijd steunen door middel van een donatie, geeft u dan wel duidelijk aan dat het voor het Docentenprogramma is, dan wordt het als zodanig geoormerkt. Idee: Viert u een jubileum en vraagt u geld aan uw familie en vrienden voor een goed doel, wellicht dat ons Docentenprogramma een goed doel is!

Een aantal weken na de reis wordt er voor de deelnemende docenten een studiedag georganiseerd waarbij natuurlijk teruggekeken wordt op de reis, maar waarbij verdieping rond het thema holocausteducatie wordt aangeboden aan de hand van lezingen, bezoeken aan musea en discussie

Mede mogelijk gemaakt door: