Herinrichting Sobibor

Gedenklaan1

Foto: Gedenklaan

Op 23 september 2008 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend gemaakt, dat het voormalige vernietigingskamp Sobibor met financiële steun van Polen, Israël, Slowakije en Nederland heringericht zal worden.

Deze herinrichting omvat onder meer een herdenkingsplaats en een museum. Sobibor krijgt dan ook de status van Pools staatsmuseum.

Eind 2015 heeft de Stichting Sobibor de noodklok geluid over de voortgang van het project. Naast de archeologische opgravingen en het weghalen van het toenmalig museum was er sinds 2014 geen progressie met de bouw zelf gemaakt.

In de eerste helft van 2016 heeft het bestuur van de Stichting Sobibor gesproken met onder andere de staatssecretaris Martin van Rijn, de ambassadeurs van Slowakije en Polen, vertegenwoordigers van Yad Vashem, en de nieuwe Poolse staatssecretaris Jarosław Sellin. Alle landen en partijen zijn het er over eens dat er vaart gemaakt moet worden met de herinrichting van voormalig vernietigingskamp Sobibor.
De laatste updates:
  1. Het kamp is momenteel officieel gesloten voor publiek omdat de werkzaamheden rond de herinrichting zijn begonnen. De Gedenklaan ligt buiten de huidige werkzaamheden en de stenen liggen er gewoon. Wilt u Sobibor bezoeken neem contact op met het museum en vraag uw bezoek aan, dan wordt er gekeken of bezoek mogelijk is. Normaal gesproken is bezoek geen probleem.
  2. De Poolse overheid heeft medio 2016 een projectmanager aangesteld die de herinrichting gaat leiden. De aangestelde projectmanager is in maart 2017 vervangen. Het bestuur maakte in mei 2017 kennis met de nieuwe projectmanager.
  3. De gevonden artefacten die nog bij de Poolse archeoloog lagen worden in fases overgeheveld aan het museum in Majdanek en geconserveerd. Het plan was om dit voor het einde van 2016 af te ronden, dit is niet gelukt. Alle partijen werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk af te ronden. Eind 2017 wordt er weer archeologisch onderzoek gedaan bij de toekomstige parkeerplaats, hier zijn wederom een aantal identificatieplaatjes opgegraven.
  4. De prioriteit bij de herinrichting was het afschermen van de asvelden. Het kwam regelmatig voor dat bezoekers kleine botscherven in het gras van de asvelden vonden, het is daarom belangrijk dat deze velden zo snel mogelijk worden afgeschermd en afgedekt. Dit betekent dat bezoekers in de toekomst niet meer naar de asheuvel kunnen lopen maar vanaf een afstand naar de asheuvel en -velden kunnen kijken. Het afschermen van de asvelden is begin 2017 begonnen en is in augustus 2017 afgerond. Het resultaat is prachtig.
  5. In augustus 2017 is begonnen met de bouw van het toekomstige museum. De muren zullen in november staan en dan wordt er een provisorisch dak opgezet voor de winter. Er is begin 2018 wederom vertraging opgelopen, in augustus is de bouw weer begonnen. Zodra het museumgebouw casco is opgeleverd kan het ingericht gaan worden. In juni 2018 hebben wij gehoord dat het museum niet eind 2019 maar eind 2020 open zal gaan.
  6. In oktober / november 2016 is er meer archeologisch onderzoek gedaan naar de ligging van de kappersbarak en de barak in kamp 3 (het kamp waar de gaskamers lagen). In 2017 zijn de laatste plekken rond het museum onderzocht en eind 2017 is men begonnen om de parkeerplaats te onderzoeken.
  7. Er was veel discussie over de locatie van de parkeerplaats. De parkeerplaats zal langs de openbare weg komen tussen de kapel en de ingang van het kamp, tijdens de oorlog lag dit op de rand van het kamp.
  8. Vanaf het moment dat het museum wordt geopend kunnen er weer stenen gelegd worden in de (internationale) gedenklaan.
  9. Er zijn recent twee asvelden gevonden buiten het kampterrein in zeer drassig gebied. Er wordt momenteel gesproken hoe deze asvelden drooggelegd en beschermd kunnen worden. Complicatie is dat deze asvelden buiten het terrein liggen op gebied van de lokale overheid terwijl het kampterrein van de federale overheid is.
  10. Op 21 januari 2019 heeft het Museum in Majdanek een ontwerpcompetitie gestart voor de permanente tentoonstelling. De inschrijving sluit op 11 februari 2019, de ontwerpen dienen voor 15 april ingeleverd te zijn en op 30 april worden de winnaars bekend gemaakt. Meer informatie vindt u hier.
De Stichting Sobibor is verheugd dat er in 2017 stappen gemaakt zijn en dat het leggen van stenen in de gedenklaan gewaarborgd is voor de toekomst. Tegelijkertijd zijn we ook bezorgd over de verdere voortgang, hierover zijn we ook in overleg met het ministerie van VWS. We blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op deze pagina op de hoogte.
Het originele plan voor het museum en de site vindt u hier.

Asveld

Bouw van het museum is gestart

Laatste bewerking: 29 januari 2019