vernietigingskamp Sobibor

JULES SCHELVIS

Vernietigingskamp Sobibor.
De Bataafsche Leeuw. Amsterdam, 2008.
373 blz. Geïllustreerd.
prijs: €25,- (excl. verzendkosten)

Op 14 oktober 1943 brak in het vernietigingskamp Sobibor, in het oostelijk deel van Polen, een opstand uit die uniek was in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. In het kamp, dat toen anderhalf jaar bestond, waren al 170.000 joden vergast, van wie ongeveer 33.000 uit Nederland afkomstig waren. De opstand van Sobibor is van grote betekenis geweest. Van de driehonderd gevangenen die tijdens de opstand wisten te ontsnappen hebben 47 de oorlog overleefd. Deze konden na de oorlog getuigen van de massamoord. In tegen de SS-ers en de Oekraïners van Sobibor op gang gekomen processen kwamen misdaden aan het licht die anders wellicht verborgen zouden zijn gebleven. Aan de hand van niet eerder benutte bronnen en door middel van ooggetuigenverslagen reconstrueert Jules Schelvis de gruwelijke geschiedenis van een altijd in de schaduw van Auschwitz gebleven vernietigingskamp, waar zoveel landgenoten het leven lieten. Aan de transporten, de selectieprocedure, de overlevenden en de medeplichtigen worden aparte hoofdstukken gewijd.