Reizende tentoonstelling Westerbork – Sobibor

In het kader van de 65-jarige herdenking van de opstand in Sobibor werd 13 oktober 2008 de tentoonstelling Westerbork – Sobibor geopend in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork .
Westerbork – Sobibor is het resultaat van een samenwerking tussen de Stichting Sobibor en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS (Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II). De samenwerking heeft drie concrete uitwerkingen opgeleverd. Niet alleen is een reizende tentoonstelling samengesteld, ook is een audiotour in ontwikkeling voor mensen die de plek van het voormalige kamp in Polen willen bezoeken.
In de expositie Westerbork – Sobibor staat een maquette van het vernietigingskamp Sobibor centraal. Deze wordt toegelicht en uitgediept met foto- en tekstbanieren. Rode draad in de tentoonstelling vormen persoonlijke koffers met voorwerpen, documenten en videoportretten. De expositie zal ook via internet te bekijken zijn.
De tentoonstelling Westerbork – Sobibor is zó gemaakt, dat deze eenvoudig op andere plaatsen kan worden opgebouwd. Daarmee krijgen lezingen van de Stichting Sobibor en overlevenden die als gastspreker optreden een extra dimensie. Maar de expositie is ook aan te vragen door scholen, bibliotheken of organisaties die bredere bekendheid willen geven aan het verhaal van Sobibor.

Zie ook Herinneringscentrum Kamp Westerbork