Stichting Sobibor – culturele ANBI

Stichting Sobibor
Postbus 51261
1007 EG  Amsterdam
Email: link
RSIN: 8084.89.124

Bestuurssamenstelling
Christine Gispen – Voorzitter
Ingrid Zylstra – Secretaris
Marijke Sterman-Vleeschdraager – Penningmeester
Matthijs van der Tang – Bestuurslid
Petra van den Boomgaard – Bestuurslid
Gerben Hoogterp – Bestuurslid

Beloningsbeleid
Stichting Sobibor is een vrijwilligersorganisatie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het voormalige vernietigingskamp Sobibor onder de publieke aandacht te brengen en de herinnering in stand te houden aan allen die gedeporteerd zijn naar Sobibor, met bijzondere aandacht voor de 34.313 Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de periode 2 maart 1943 tot 20 juli 1943 vanuit Westerbork in 19 transporten naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen zijn gedeporteerd en daar, of in de omgeving, zijn vermoord. Dit dient te passen binnen onze visie: Herinneren door Informatie en Educatie.

Beleidsplan
De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door:
a. Educatie en het verstrekken van informatie, zoals het organiseren reizen naar de voormalige vernietigingskampen voor nabestaanden en andere geïnteresseerden, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het onderwijs. Het houden van lezingen en het aangaan van interactie met het publiek.
b. Waar mogelijk bij te dragen aan een waardige inrichting van de plaats van het voormalige vernietigingskamp Sobibor.
c. Het uitgeven van boeken en publicaties, het organiseren van lezingen en tentoonstellingen, het vertonen van films, het plaatsen van gedenktekens en het entameren van verdere ideeën ter verwezenlijking van deze doelstelling.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
De jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u hier.

Financiele verantwoording
Het vermogen van Stichting Sobibor wordt gevormd door:
– vergoedingen;
– subsidies en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en legaten;
– alle anderen verkrijgingen en baten

Het positieve resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 4 juni 2019