Stichting Sobibor Initiatieven

Stichting Sobibor Initiatieven
Postbus 51261
1007 EG  Amsterdam
Email: info@sobibor.org
RSIN: 851094740

Bestuurssamenstelling
Alwin Kapitein – Voorzitter
Petra van den Boomgaard – Secretaris
Maarten Eddes – Penningmeester

Beloningsbeleid
Stichting Sobibor Initiatieven is een vrijwilligersorganisatie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het voormalige vernietigingskamp Sobibor onder de publieke aandacht te brengen en de herinnering in stand te houden aan de 34.313 Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de periode 2 maart 1943 tot 20 juli 1943 vanuit Westerbork in 19 transporten naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen zijn gedeporteerd en daar, of in de omgeving, zijn vermoord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Educatie en het verstrekken van informatie, zoals het organiseren van studiereizen naar de voormalige vernietigingskampen en het verzorgen van lesmateriaal voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Het houden van lezingen en het aangaan van interactie met het publiek, met name jongeren;b. waar mogelijk bij te dragen aan een waardige inrichting van de plaats van het voormalige vernietigingskamp Sobibor;
c. het uitgeven van boeken en publicaties, het organiseren van lezingen en tentoonstellingen, het vertonen van films, het plaatsen van gedenktekens en het entameren van verdere ideeen ter verwezenlijking van deze doelstelling.

Beleidsplan
De stichting zet zich specifiek in voor grote projecten waar veel financiele middelen mee zijn gemoeid. Deze projecten worden gefinancierd door middel van subsidies en niet via donaties.

Financiele verantwoording
Het vermogen van Stichting Sobibor Initiatieven wordt gevormd door subsidies.

Pagina laatst bijgewerkt op 27 mei 2018.