Stichting Sobibor

De Stichting Sobibor werd in 1999 opgericht door humanist Jules Schelvis, de enige overlevende van het 14e transport naar het vernietigingskamp Sobibor.

Jules Schelvis

Jules Schelvis

De stichting wordt voornamelijk gesteund door nabestaanden, vrienden en degenen die zich bij Sobibor betrokken voelen. Na de Tweede Wereldoorlog was er aanvankelijk weinig ruimte voor de overlevenden om hun verhaal te vertellen. De meeste Nederlanders hadden de hongerwinter achter de rug. Eenmaal van het Duitse juk bevrijd begon men zo snel mogelijk aan de wederopbouw. In die situatie probeerden de meeste overlevenden, onder hen de humanist Jules Schelvis, de gruwelijkheden te vergeten en hun leven nieuwe inhoud te geven. Toen hij begin jaren tachtig met de VUT ging en meer vrije tijd kreeg, Schelvis over zijn oorlogservaringen te schrijven. Eerst verscheen in 1982 Binnen de poorten, een boek over zijn kampervaringen. In 1993 volgde Vernietigingskamp Sobibor, in Nederland en Duitsland ontvangen als een wetenschappelijk werk. Mede door deze uitgaven begon er grotere belangstelling te ontstaan voor Sobibor. Dat leidde in 1999 tot de oprichting van de Stichting Sobibor.

De Stichting Sobibor stelt zich ten doel het voormalige vernietigingskamp Sobibor onder de publieke aandacht te brengen en de herinnering in stand te houden aan allen die gedeporteerd zijn naar Sobibor, met bijzondere aandacht voor de 34,313 Joden die tijdens WOII vanuit Westerbork in 19 transporten naar het vernietigingskamp Sobibor in door de nazis bezet Polen zijn gedeporteerd en daar, of in de omgeving, zijn vermoord.

 

Enerzijds richten wij ons op de nabestaanden. Het begon met de totstandkoming van een monument dat als titel kreeg Tekens in Westerbork. Naast het organiseren van herdenkingsreizen, herdenking van de kindertransporten vanuit Kamp Vught, de herdenking van de opstand op 14 oktober en de mogelijkheid om stenen te leggen in de in Sobibor gelegen Gedenklaan vertegenwoordigen wij ook de nabestaanden bij de discussies rond de herinrichting in Sobibor en het te bouwen museum.

Tekens in Westerbork

Tekens in Westerbork

Anderzijds richt Stichting Sobibor zich op educatie en de jeugd. Zo heeft de stichting in het verleden bijgedragen aan de realisatie van een DVD over Joodse kinderen in kamp Vught. Deze DVD beoogt de jeugd aan de hand van het verhaal van Joodse kinderen die in het kamp zaten, bewust te maken over onderwerpen als intolerantie, discriminatie en vervolging.
In 2015 is de stichting begonnen met een lerarenproject, waarbij docenten uit het middelbaar onderwijs financieel ondersteund worden om onder leiding van de stichting de Aktion Reinhard kampen te bezoeken. Daarmee beogen wij hun kennis over dit stuk van de geschiedenis op een hoger plan te brengen, wat uiteindelijk leidt tot meer kennis en betere overdracht. Meer informatie over het lerarenproject kan hier gevonden worden.

Ook vanaf 2015 is de stichting onderdeel van de jaarlijkse Internationale Jeugd Conferentie in Sobibor, de stichting financiert de reis van enkele scholieren die vier dagen in de omgeving van Sobibor met leerlingen uit andere landen praten met bezoeken aan Majdanek en Sobibor, een rondleiding door Lublin, met de nadruk op de Joodse geschiedenis, en gesprekken in internationaal gemengde groepen over hoe in de verschillende landen de geschiedenis beleefd en herdacht wordt.

Wij werken veel samen met andere (internationale) organisaties om onze activiteiten te realiseren. Bijvoorbeeld, onze samenwerking met het Duitse Bildungswerk Stanislaw Hantz (BSH) organiseren wij samen de jaarlijks terugkerende verdiepingsreis naar de kampen van Aktion Reinhard in Oost-Polen. Ook het project van de Gedenklaan waar nabestaanden stenen kunnen leggen hebben wij samen met hen gerealiseerd.

In 2011 heeft oprichter Jules Schelvis zich gezien zijn hoge leeftijd teruggetrokken als adviseur van een bestuur dat uitsluitend uit vrijwilligers bestaat en gedragen wordt door een groeiend donateursbestand. Daarnaast hebben we in 2011 een tweede stichting in het leven geroepen, Stichting Sobibor Initiatieven (SSI). In deze stichting worden projecten ondergebracht, waarbij grote bedragen gemoeid zijn en die een risico zouden kunnen vormen voor het uitvoeren van de normale activiteiten van de Stichting Sobibor.

Contactadres:
Stichting Sobibor
Postbus 51261
1007 EG  Amsterdam
email: link

Bestuur:
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en de bestuurders krijgen geen vergoeding voor het werk wat zij doen. Het bestuur bestaat uit een aantal mensen met een Joodse achtergrond, waarvan hun familieleden zijn omgebracht in Sobibor en een aantal zonder Joodse achtergrond, die vanuit hun wetenschappelijke carrière betrokken zijn of betrokken voelen bij Sobibor. Wij zijn dan ook geen religieus-Joodse organisatie te noemen.

Christine Gispen, voorzitter
Ingrid Zylstra, secretaris
Marijke Sterman-Vleeschdraager, penningmeester
Matthijs van der Tang, bestuurslid
Petra van den Boomgaard, bestuurslid
Gerben Hoogterp, bestuurslid

De Stichting Sobibor geniet de Culturele ANBI status en heeft tien ambassadeurs.

 

laatst bijgewerkt: 19 mei 2019