Word donateur

Het werk van de Stichting Sobibor wordt uitgevoerd door vrijwilligers en is alleen mogelijk met behulp van giften. De Stichting Sobibor organiseert regelmatig activiteiten als reizen, lezingen, tentoonstellingen, publicaties, et cetera. Een donateur van de stichting krijgt extra aandacht, want wij zijn dankbaar voor alle steun, klein of groot, die we krijgen. Met vreugde zouden wij u daarom als donateur verwelkomen.

De Stichting Sobibor geniet de Culturele ANBI status. Giften aan een Culturele ANBI mag u aftrekken van de belasting. Voor eenmalige giften geldt een drempelinkomen en een maximum voor het aftrekbare bedrag, deze gelden niet voor notariële giften.

Er zijn verschillende manieren om de Stichting Sobibor financieel te steunen:

1. Gewone donatie. We verwelkomen elk bedrag waarmee u ons wilt/kan steunen. Als richtlijn gebruiken we € 25 per jaar. U komt op onze e-mailinglijst te staan en wordt zo op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

2. Periodieke gift
Een periodieke gift is een jaarlijkse gift voor een periode van minimaal 5 jaar en is financieel zeer aantrekkelijk voor u en voor ons. Uw volledige gift mag u voor de belastingaangifte met 25% verhogen en aftrekken van uw belastingaangifte, er is geen drempel zoals bij een normale jaarlijkse donatie. In het verleden moest een periodieke gift via een notaris worden afgehandeld, nu kan dit direct met de desbetreffende stichting. U kunt de overeenkomst invullen en aan ons opsturen. De overeenkomst kunt u hier direct downloaden bij de belastingdienst.

3. Legaat
Wanneer u ons met een legaat wilt steunen kunt u ons laten opnemen in uw testament. Over dit bedrag hoeven dan geen successierechten te worden betaald, waardoor het te schenken bedrag voor 100% aan de stichting toekomt.

Ja, ik word Donateur van de Stichting Sobibor !

Stuur ons via de link de volgende gegevens:
naam (voor- en achternaam), adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoon en uw donatiebedrag. Deze gegevens worden door ons gebruikt om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de Stichting Sobibor (waaronder de toezending van het jaarverslag). Door deze gegevens toe te zenden geeft u aan dat u ermee akkoord gaat dat wij deze gegevens gebruiken.

U kunt uw donatie tegelijkertijd al aan ons overmaken. Dit kan op twee manieren: Op onze bankrekening of via Paypal. In beide gevallen graag uw naam en adres vermelden bij uw overmaking zodat we uw aanmelding en donatie kunnen koppelen.

Rekeningnummer:
Stichting Sobibor
IBAN: NL03 INGB 0003 3025 25
BIC: INGBNL2A

of direct via onze paypal account:
KvK-nummer: 11044675

Doelstellingen:

De stichting stelt zich ten doel het vernietigingskamp Sobibor onder de publieke aandacht te brengen en de herinnering in stand te  houden aan de 34.313 Joden die tijdens de Tweede  Wereldoorlog in de periode 2 maart tot 20  juli 1943 vanuit Westerbork in 19 transporten  naar het vernietigingskamp Sobibor in nazi-bezet Polen zijn gedeporteerd en daar, of in de  omgeving, zijn vermoord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. educatie en het verstrekken van informatie, zoals het organiseren van studiereizen naar de voormalige vernietigingskampen en het verzorgen van lesmateriaal voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Het houden van lezingen en het aangaan van interactie met het publiek, met name jongeren.
b. waar mogelijk bij te dragen aan een waardige inrichting van de plaats van het voormalige vernietigingskamp Sobibor;
c. het uitgeven van boeken en publicaties, het organiseren van lezingen en tentoonstellingen, het vertonen van films, het plaatsen van gedenktekens en het entameren van verdere ideeën ter verwezenlijking van deze doelstelling.