Tickets nu verkrijgbaar: JAARLIJKSE HERDENKINGSBIJEENKOMST OPSTAND 1943:Tickets now available: Annual Commemoration 1943 Uprising

By 14 september 2016 september 30th, 2016 Nieuws

DE NALATENSCHAP VAN JULES SCHELVIS’

Op donderdag 13 oktober organiseert Stichting Sobibor samen met het Verzetsmuseum de jaarlijkse bijeenkomst ter herdenking van de opstand in Sobibor op 14 oktober 1943. Door het overlijden van Jules Schelvis in april van dit jaar, zal de bijeenkomst in het teken staan van zijn nalatenschap en onze opdracht om zijn werk voort te zetten. Hoe gaan we vorm en inhoud geven aan deze belangrijke taak?

Voorzitter van het Verzetsmuseum en ambassadeur van de Stichting Sobibor, Hans Blom zal spreken over het wetenschappenlijke belang van het onderzoekswerk van Jules Schelvis. Op 8 januari 2008 ontving Jules een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Hans Blom was zijn erepromotor.

Journalist Cees Labeur en Jules ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens de processen tegen de SS kampbewakers van Sobibor in 1983 in Hagen. Het was het begin van een jarenlang vriendschappelijk contact. Labeur zal spreken over de maatschappelijke nalatenschap van Jules. Labeur zal bovendien gespreksleider van de middag zijn.

Goede vriendin van Jules en oud-bestuurslid van de Stichting Sobibor, Rozette Kats, heeft zich vele jaren bezig gehouden met het doorvertellen van haar oorlogsverleden aan volgende generaties. Rozette zal spreken over het belang van het doorvertellen en doorgeven van de Sjoa. En ook Herman van Rens, ontvanger van de Rachel Borzykowskipenning 2016, zal als goede bekende van Jules ingaan op het belang van het doorgeven aan volgende generaties.

Maarten Eddes, de voorzitter van Stichting Sobibor, zal tenslotte antwoord geven op de vraag hoe het werk van Jules in stichtingsverband in de komende jaren zal worden voortgezet.

De bijeenkomst is op donderdag 13 oktober van 15.00 tot 16.30 uur, in het Verzetsmuseum te Amsterdam; aansluitend is er een drankje.

Entree voor de donateurs van de Stichting Sobibor en vrienden van het Verzetsmuseum is € 7,50. (graag bij binnenkomst vermelden)

Tickets zijn vanaf 13 september (een maand voor de bijeenkomst) online beschikbaar op www.verzetsmuseum.org. ‘The heritage of Jules Schelvis’

 On Thursday October 13 the Sobibor Foundation will host together with the Amsterdam Resistance Museum the annual gathering to commemorate the Sobibor uprising in October 1943. Due to the passing away of our founder, Jules Schelvis, earlier this year, the gathering will be dedicated to his heritage and the foundation’s objective to continue his work. How are we going to accomplish this important task?

Hans Blom, the chairman of the Amsterdam Resistance Museum and ambassador of the Sobibor Foundation, will address the scientific importance of Jules Schelvis’ field work.

The journalist Cees Labeur and Jules Schelvis met each for the first time in 1965 during the trials against the Sobibor SS security guards in Hagen (Germany). This was the beginning of a longlasting friendship. Labeur will talk about the societal heritage of Jules Schelvis.

The close friend, and former member of the Sobibor Foundation, Rozette Kats, who for many years has told her own story for younger generations. Rozette will talk about the importance of telling the story and relaying  the cultural heritage of the Shoah. Also, Herman van Rens,the recipient of the annual Rachel Borzykowski Award in 2016, will elaborate on this topic.

Maarten Eddes, the chairman of the Sobibor Foundation, will explain how the Sobibor Foundation will continue the legacy of Jules Schelvis in the coming years.

The gathering will be held on October 13, from 3.00 until 4.30 pm in the Amsterdam Resistance Museum. Drinks will be served  afterwards. The meeting will be in Dutch.

Tickets can be ordered online starting September 13 via the website of the museum: www.verzetsmuseum.org.