David van der Reis werd op 4 september 1918 in Groningen geboren als zoon van Israël van der Reis en Esther Wolffers, David had een oudere broer Max en kreeg nog een broer Michiel genaamd. Het gezin verhuisde eerst naar den Haag en in 1932 naar Amsterdam. Na zijn opleiding tot machine-bankwerker volgde David in England een opleiding koeltechniek en ging daarna in Rotterdam wonen.

Verzetswerk
Joop Abbink
werkte bij Fokker. Eind 1940 werd door een collega van een andere afdeling gevraagd of hij constructietekeningen wilde stelen van het G.I-gevechtsvliegtuig  om deze bewapeningsdetails naar Engeland te laten smokkelen. Door deze collega werd hij aan David van der Reis voorgesteld die contacten in Engeland had. De hele zaak mislukte echter want de “collega” van Joop Abbink bleek achteraf een verrader te zijn. Joop werd op staande voet ontslagen. Het hoofd van de beveiliging liep met hem mee naar de uitgang en wenste hem veel succes. Hij kreeg van hem ook het advies gelijk onder te duiken.

David had vanaf het begin van de oorlog al contacten met leden van verzetsgroepen, later bekend onder de naam “de Oranje vrijbuiters”. Hij nam Joop Abbink mee naar een aantal contacten in Woerden en Epe en stelde hem uiteindelijk voor aan het hoofd van deze verzetsgroep in Utrecht, Klaas Postma. David reisde vanaf de invoering van het persoonsbewijs in 1941 al op een vervalst persoonsbewijs en een vervalst treinabonnement. David van der Reis moest intussen ook onderduiken en zat o.a op de boerderij bij Dorus Wessels op Heiveld in Alverna. (een dorpje bij Wijchen)  Een van de dochters van Dorus Wessels – Annie – zorgde voor onderduikadressen in de regio.
De paters van het klooster in Alverna hebben David geholpen een nieuwe identiteit aan te nemen. Zij zorgden voor een vervalste persoonskaart in het Gemeenteregister van Wijchen en zodoende kon David aldaar een nieuw origineel persoonsbewijs met een gefingeerde naam ophalen. Hij heette nu Mario Talamini, was Italiaan en Rooms-Katholiek.

Bij het ophalen van het nieuwe persoonsbewijs op het Gemeentehuis in Wijchen nam hij, terwijl de ambtenaar even weg was, een officieel stempel mee. Met dit persoonsbewijs als voorbeeld liet hij in Rotterdam bij bevriende relaties duizenden persoonsbewijzen drukken. Joop Abbink, gesteund door zijn verloofde Beppie van Barrelo en David Van der Reis met zijn vele contacten in het verzet, verzorgden onderduikadressen, valse persoonsbewijzen en bonkaarten.

Arrestatie
Tijdens een van de reizen werd David van der Reis op 8 mei 1943 in Apeldoorn gearresteerd. Gedurende zijn verhoor op het Apeldoornse politiebureau werd hij zwaar gemarteld en gaf hij noch zijn ware identiteit noch enige andere informatie prijs. Daarna werd David overgebracht naar het hoofdkwartier van de SD – de Sicherheitsdienst – in Arnhem. Ook hier werd hij verhoord en gemarteld om zo informatie los te krijgen. Ondanks alle martelingen liet David niets los. Zijn bloed zat op de muren en de deurmat was doordrenkt met bloed zodat die weggegooid moest worden. Hij werd op 13 mei 1943 naar  Kamp Westerbork vervoerd. Zijn vriendin Annie Wessel ging met 100 gulden en een pistool verstop in haar korset naar Apeldoorn om te proberen David vrij te krijgen. Joop Abbink heeft met een van zijn maten nog getracht David te bevrijden uit Westerbork hetgeen helaas niet gelukt is.

Deportatie David
David van der Reis werd op 18 mei 1943 vanuit Kamp Westerbork naar Sobibór gedeporteerd.
Op 21 mei 1943 werd David op 24 jarige leeftijd vergast.
David Van der Reis heeft na zijn arrestatie zijn ware identiteit nooit bekend gemaakt. Door consequent zijn schuilnaam te gebruiken, heeft hij de verzetsgroepen, Joop Abbink, zijn onderduikadressen en vele anderen niet in gevaar gebracht. Hij staat als Mario Talamini in de boeken van de nazi’s genoteerd.
Op 21 september 2019 heeft de burgemeester van Wijchen een gedenksteen onthuld voor David van der Reis.

Oorlog overleefd
Joop Abbink en zijn vrouw Beppie van Barrelo hebben de oorlog overleefd. Joop Abbink heeft zeer uitzonderlijk verzetswerk gedaan en is onderscheiden met de Bronzen Leeuw, het Verzetsherdenkingskruis en de Yad Vashem onderscheiding. In 2016 is er in het Verzetsstrijderspark in Apeldoorn een Gedenksteen geplaatst met de naam Joop Abbink erop.

Bron:

Marion Stella van Velsen – van der Reis