Ieder jaar op of rond 14 oktober staat de Stichting Sobibor stil bij de unieke opstand die op 14 oktober 1943 in Sobibor plaatsvond. Dankzij deze opstand en de vlucht van enkele honderden gevangen werd het vernietigingkamp direct gesloten. Van de ontsnapten wisten er uiteindelijk 47 de Tweede Wereldoorlog te overleven, onder hen twee vrouwen uit Nederland.

Jaarlijks organiseert de Stichting Sobibor, veelal in samenwerking met het Verzetsmuseum Amsterdam, een thema-bijeenkomst ter herinnering aan de opstand van 14 oktober 1943.

Wij informeren onze achterban en belangstellenden via onze nieuwsbrief, de agenda-pagina op de website en via social media.

Verslagen vorige bijeenkomsten:

Oktober 2020

Oktober 2017

Oktober 2016

Oktober 2013

Oktober 2008

Oktober 2007