Het begin

Het voormalige vernietigingskamp Sobibor wordt, met financiële steun van Polen, Israël, Slowakije, Nederland en Duitsland, heringericht. Het onderzoek is gestart in 2008. Deze herinrichting omvat onder meer een herdenkingsplaats en een museum. Sobibor heeft dan ook de status van Pools staatsmuseum gekregen.

De laatste updates:

Het voormalige kampterrein was een lange tijd officieel gesloten voor publiek vanwege de werkzaamheden rond de herinrichting. Vanwege nieuwe werkzaamheden of maatregelen in verband met Covid-19 kan het zijn dat het museum is gesloten of er speciale maatregelen gelden. Wilt u Sobibor bezoeken neem contact op met het museum. Het terrein zelf is gesloten tot oktober 2022 in verband met werkzaamheden aan de Himmelfahrtstrasse.

Asheuvel en asvelden

De prioriteit bij de herinrichting was het afschermen van de asvelden. Het kwam regelmatig voor dat bezoekers kleine botscherven in het gras van de asvelden vonden. De gevonden asvelden zijn daarom afgeschermd en afgedekt.

Dit betekent dat bezoekers niet meer naar de asheuvel kunnen lopen maar vanaf een afstand naar de asheuvel en -velden kunnen kijken.

Museum

In oktober 2021 is het museum geopend.

Foto’s zijn gemaakt door het staatsmuseum Majdanek (waaronder Sobibor valt) en geven een impressie van het interieur met een lange toonbank/vitrine die een groot deel van het museum doorsnijdt. Hierin liggen vele bij de archeologische opgravingen gevonden objecten. Ook ziet u een maquette van het kamp en het exterieur.

Archeologisch onderzoek

In oktober / november 2016 is er meer archeologisch onderzoek gedaan naar de ligging van de kappersbarak en de barak in kamp 3 (het kamp waar de gaskamers lagen). In 2017 zijn de laatste plekken rond het museum onderzocht en eind 2017 is men begonnen om de parkeerplaats te onderzoeken.

Eind 2017 is er weer archeologisch onderzoek gedaan bij de toekomstige parkeerplaats, hier zijn wederom een aantal identificatieplaatjes opgegraven.

Er was veel discussie over de locatie van de parkeerplaats. De parkeerplaats zal langs de openbare weg komen tussen de kapel en de ingang van het kamp, tijdens de oorlog lag dit op de rand van het kamp. De parkeerplaats is inmiddels gerealiseerd.

Het plan is om een muur te bouwen naast de oorspronkelijke ‘Himmelfahrtstrasse’. Begin oktober 2020 is begonnen met archeologisch onderzoek op de plek waar de muur komt te staan. Dit onderzoek zal in november 2021 afgerond worden, zodat de bouw van de muur kan beginnen. Dit deel zal afgerond zijn oktober 2022.

Toekomst

Vanaf het moment dat het museum wordt (officieel) geopend komt het moment dichterbij dat er weer stenen gelegd kunnen worden in de (internationale) gedenklaan. Dit is voorzien in 2021. Het bestuur is, samen met Bildungswerk Stanislaw Hantz, nauw betrokken bij dit project.

Er zijn recent twee asvelden gevonden buiten het kampterrein in zeer drassig gebied. Er wordt momenteel gesproken hoe deze asvelden drooggelegd en beschermd kunnen worden. Complicatie is dat deze asvelden buiten het terrein liggen op gebied van de lokale overheid terwijl het kampterrein van de federale overheid is.

Stichting Sobibor is verheugd dat er veel stappen zijn gemaakt en dat het leggen van stenen in de gedenklaan gewaarborgd is voor de toekomst. We houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en staan in goed overleg met het ministerie van VWS en het staatsmuseum Majdanek. We blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op deze pagina op de hoogte.

Laatste bewerking: 11 oktober 2020