Het begin

Het voormalige vernietigingskamp Sobibor is, met financiële steun van Polen, Israël, Slowakije, Nederland en Duitsland, heringericht. Het onderzoek startte in 2008. Deze herinrichting omvatte onder meer een nieuwe herdenkingsplaats en een museum. Sobibor heeft de status van Pools staatsmuseum als onderdeel van het Staatsmuseum Majdanek.

De laatste updates:

Het voormalige kampterrein is in oktober 2023 officieel heropend.

Asheuvel en asvelden

De prioriteit bij de herinrichting was het afschermen van de asvelden. Het kwam regelmatig voor dat bezoekers kleine botscherven in het gras van de asvelden vonden. De gevonden asvelden zijn daarom afgeschermd en afgedekt.

Dit betekent dat bezoekers niet meer naar de asheuvel kunnen lopen maar vanaf een afstand naar de asheuvel en -velden kunnen kijken.

Museum

In oktober 2021 is het museum geopend.

Foto’s zijn gemaakt door het staatsmuseum Majdanek (waaronder Sobibor valt) en geven een impressie van het interieur met een lange toonbank/vitrine die een groot deel van het museum doorsnijdt. Hierin liggen vele bij de archeologische opgravingen gevonden objecten. Ook ziet u een maquette van het kamp en het exterieur.

Archeologisch onderzoek

In oktober / november 2016 is er meer archeologisch onderzoek gedaan naar de ligging van de kappersbarak en de barak in kamp 3 (het kamp waar de gaskamers lagen). In 2017 zijn de laatste plekken rond het museum onderzocht en eind 2017 is men begonnen om de parkeerplaats te onderzoeken.

Eind 2017 is er weer archeologisch onderzoek gedaan bij de toekomstige parkeerplaats, hier zijn wederom een aantal identificatieplaatjes opgegraven.

Er was veel discussie over de locatie van de parkeerplaats. De parkeerplaats zal langs de openbare weg komen tussen de kapel en de ingang van het kamp, tijdens de oorlog lag dit op de rand van het kamp. De parkeerplaats is inmiddels gerealiseerd.

Toekomst

Nu het voormalige kampterrein officieel is heropend komt het moment dichterbij dat er weer stenen gelegd kunnen worden in de (internationale) gedenklaan. Het bestuur is, samen met Bildungswerk Stanislaw Hantz, nauw betrokken bij dit project.

Er zijn recent twee asvelden gevonden buiten het kampterrein in zeer drassig gebied. Er wordt momenteel gesproken hoe deze asvelden drooggelegd en beschermd kunnen worden. Complicatie is dat deze asvelden buiten het terrein liggen op gebied van de lokale overheid terwijl het kampterrein van de federale overheid is.

Stichting Sobibor is verheugd dat er veel stappen zijn gemaakt en dat het leggen van stenen in de gedenklaan gewaarborgd is voor de toekomst. We houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en staan in goed overleg met het ministerie van VWS en het staatsmuseum Majdanek. We blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op deze pagina op de hoogte.

Laatste bewerking: 11 oktober 2020