Stichting Sobibor wil de herinnering aan vernietigingskamp Sobibor levend houden. Hiervoor organiseert de stichting diverse activiteiten. Dit wordt gedaan door vrijwilligers. Als donateur draagt u concreet bij aan de totstandkoming van de missie van Stichting Sobibor: ‘Herinneren door informatie en educatie.’

Wij zijn dankbaar voor alle steun, klein of groot.

Stichting Sobibor geniet de Culturele ANBI status. Giften aan een Culturele ANBI mag u aftrekken van de belasting. Voor eenmalige giften geldt een drempelinkomen en een maximum voor het aftrekbare bedrag, deze gelden niet voor notariële giften.

Er zijn verschillende manieren om Stichting Sobibor financieel te steunen:

Gewone donatie

We verwelkomen elk bedrag waarmee u ons wilt/kan steunen.

U kunt uw gift storten op:
IBAN: NL03 INGB 0003 3025 25 t.n.v. Stichting Sobibor
BIC: INGBNL2A

Periodieke gift

Een periodieke gift is een jaarlijkse gift voor een periode van minimaal 5 jaar en is financieel zeer aantrekkelijk voor u en voor ons. Uw volledige gift mag u voor de belastingaangifte met 25% verhogen en aftrekken van uw belastingaangifte, er is geen drempel zoals bij een normale jaarlijkse donatie. In het verleden moest een periodieke gift via een notaris worden afgehandeld, nu kan dit direct met de desbetreffende stichting. U kunt de overeenkomst invullen en aan ons opsturen. De overeenkomst kunt u hier direct downloaden bij de belastingdienst.

Legaat

Wanneer u ons met een legaat wilt steunen kunt u ons laten opnemen in uw testament. Over dit bedrag hoeven dan geen successierechten te worden betaald, waardoor het te schenken bedrag voor 100% aan de stichting toekomt.

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel het vernietigingskamp Sobibor onder de publieke aandacht te brengen en de herinnering in stand te  houden aan de 34.313 Joden die tijdens de Tweede  Wereldoorlog in de periode 2 maart tot 20  juli 1943 vanuit Westerbork in 19 transporten  naar het vernietigingskamp Sobibor in nazi-bezet Polen zijn gedeporteerd en daar, of in de  omgeving, zijn vermoord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Educatie en het verstrekken van informatie, zoals het organiseren van studiereizen naar de voormalige vernietigingskampen en het verzorgen van lesmateriaal voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Het houden van lezingen en het aangaan van interactie met het publiek, met name jongeren.
  • Waar mogelijk bij te dragen aan een waardige inrichting van de plaats van het voormalige vernietigingskamp Sobibor.
  • Het uitgeven van boeken en publicaties, het organiseren van lezingen en tentoonstellingen, het vertonen van films, het plaatsen van gedenktekens en het entameren van verdere ideeën ter verwezenlijking van deze doelstelling.

Bedrag