Jules Schelvis heeft een steen verlegd. Buiten alle andere dingen die hij in zijn leven heeft gedaan zorgde hij dat het vernietigingskamp Sobibor op de kaart werd gezet. In de geschiedschrijving werd eerst vooral Auschwitz genoemd als plaats waar Nederlandse Joden massaal vermoord werden. Maar vergeten werd dat eenderde van de Nederlandse Joden ergens anders, diep in Oost-Polen, vermoord zijn in een van de kampen van Aktion Reinhard, Sobibor.
De energie van Jules Schelvis om deze plaats op de kaart te zetten heeft ervoor gezorgd dat in de huidige geschiedschrijving dit verhaal niet wordt vergeten. Hij bracht een stuk van het verhaal van 34.313 Nederlandse Joden terug in de herinnering.

Jules Schelvis veranderde ook vele levens na de oorlog. Door zijn verhalen, door zijn presentaties, door zijn energie en door zijn mensj-zijn. Daar komt ook nog bij dat hij in 1999 de Stichting Sobibor oprichtte. Het verhaal over Jules is bekend. Hij leverde uitstekend wetenschappelijk werk en stelde daarin ook zijn persoonlijke ervaringen op schrift.

Na zijn overlijden kwam de wens van een aantal mensen, voor wie Jules in hun levens een steen verlegde, dat verhaal op te tekenen, te documenteren en vast te leggen. Om hiermee een glimp van de mens Jules in de herinnering te bevriezen. Het persoonlijke verhaal had aan velen gevraagd kunnen worden. Jules had voor heel veel mensen een grote betekenis. Uiteindelijk hebben zestien personen hun verhaal opgeschreven. Een bloemlezing met korte verhalen, anekdotes, ontroerende samenkomsten en daarboven een overheersend thema: Jullie moeten deze verhalen doorvertellen.

Het boek is te bestellen door overmaken van € 15,- + € 4,- porto (€ 19,-) op
bankrekening IBAN: NL03 INGB 0003 3025 25
t.n.v. Stichting Sobibor te Amsterdam

o.v.v.
Uw naam, adres, postcode en ‘bestelling boekje Jules’.

Deze uitgave is ook als pdf gratis verkrijgbaar. Download hier.

Het wordt zo snel mogelijk toegestuurd.