Transport 13 | Westerbork – Sobibor | 25 mei | 2862 personen | 0 overlevenden

Op 5 september 1928 werd Louis Polak geboren in Den Haag. Hij was 14 jaar toen hij op 25 mei 1943 samen met zijn ouders Isidore en Klaartje en broertje Max naar Sobibor werd gedeporteerd. Niemand overleefde dit transport.

Isidore Polak, geboren op 28 maart 1893 in Den Haag, was incasseerder. Hij trouwde met Klaartje Haag, geboren op 5 juli 1897 in Rotterdam. Op 5 september 1928 werden zij ouders van Louis Polak en twee jaar later, op 7 mei 1930, kregen zij nog een zoon, Max.

Louis Polak zat in de eerste klas van het Gymnasium toen hij in oktober 1941 naar de tweede klas van het Joods Lyceum moest. Met ingang van 1 september 1941 mochten Joodse kinderen slechts naar scholen die uitsluitend voor Joodse leerlingen waren opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor Voortgezet Onderwijs werd verplaatst naar de Bezemstraat. De school bleef bestaan tot 15 april 1943. Louis Polak zat in het cursusjaar 1941-1942 in de eerste klas van de afdeling HBS van het Joods Lyceum in Den Haag. Na bevordering begon hij in het cursusjaar 1942-1943 in de tweede klas van de HBS.

Het gezin Polak kwam in Kamp Vught terecht. Op 23 mei 1943 werden zij naar Kamp Westerbork gedeporteerd. Twee dagen later, op 25 mei ging het gezin op transport naar Sobibor. Daar werden zij na aankomst vermoord in het vernietigingskamp.

Bronnen

  • Wally de Lang, Slotakkoord der kinderjaren. Herinneringen aan het Joodsch Lyceum Fisherstraat Den Haag 1941-1943 (Den Haag 2003) 17-18, 235
  • Herinneringscentrum Kamp Westerbork
  • Joodsmonument.nl
  • Haags gemeentearchief