Stichting Sobibor

De Stichting Sobibor werd in 1999 opgericht door Jules Schelvis, de enige overlevende van het 14e transport naar het vernietigingskamp Sobibor.

Jules Schelvis

Jules Schelvis

De stichting wordt voornamelijk gesteund door nabestaanden, vrienden en degenen die zich bij Sobibor betrokken voelen. Na de Tweede Wereldoorlog was er aanvankelijk weinig ruimte voor de overlevenden om hun verhaal te vertellen. De meeste Nederlanders hadden de hongerwinter achter de rug. Eenmaal van het Duitse juk bevrijd begon men zo snel mogelijk aan de wederopbouw. In die situatie probeerden de meeste overlevenden, onder hen Jules Schelvis, de gruwelijkheden te vergeten en hun leven nieuwe inhoud te geven. Toen hij begin jaren tachtig met de VUT ging en meer vrije tijd kreeg, begon Schelvis over zijn oorlogservaringen te schrijven. Eerst verscheen in 1982 Binnen de poorten, een boek over zijn kampervaringen. In 1993 volgde Vernietigingskamp Sobibor, in Nederland en Duitsland ontvangen als een wetenschappelijk werk. Mede door deze uitgaven begon er grotere belangstelling te ontstaan voor Sobibor. Dat leidde in 1999 tot de oprichting van de Stichting Sobibor. Haar doel is ervoor te ijveren dat de herinnering aan dit vernietigingskamp blijft voortbestaan, een kamp waar 34.313 Joden vanuit Nederland door vergassing zijn vermoord.

 

De herinnering kan op vele manieren gestalte krijgen. Een groot project was de totstandkoming van een monument dat als titel kreeg Tekens in Westerbork. Tot steeds terugkerende activiteiten behoren lezingen door Jules Schelvis in Nederland en Duitsland over Sobibor. Weer een ander project is initiëren van theaterproducties, zoals daar waren in 1995 en 2007Binnen de poorten en in 2004 De opstand in Sobibor.

Tekens in Westerbork

Tekens in Westerbork

Sinds enkele jaren richt Stichting Sobibor zich meer op de jeugd en organiseert zij ook educatieve projecten.
Zo heeft de stichting bijgedragen aan de realisatie van een DVD over Joodse kinderen in kamp Vught. Deze DVD beoogt de jeugd aan de hand van het verhaal van Joodse kinderen die in het kamp zaten, bewust te maken over onderwerpen als intolerantie, discriminatie en vervolging.
In 2015 is de stichting begonnnen met een lerarenproject, waarbij docenten uit het middelbaar onderwijs financieel ondersteund worden om onder leiding van de stichting de Aktion Reinhard kampen te bezoeken. Daarmee beogen wij hun kennis over dit stuk van de geschiedenis op een hoger plan te brengen, wat uiteindelijk leidt tot meer kennis en betere overdracht. Meer informatie over het lerarenproject kan hier gevonden worden.

Onze samenwerking met het Duitse Bildungswerk Stanislaw Hantz (BSH) steunt ons in het gezamenlijk vinden van nieuwe wegen. Een voorbeeld is de jaarlijks terugkerende educatieve reis naar de kampen van Aktion Reinhard in Oost-Polen die wij samen met BSH organiseren.

In 2011 heeft Jules Schelvis zich gezien zijn hoge leeftijd teruggetrokken als adviseur van een bestuur dat uitsluitend uit vrijwilligers bestaat en gedragen wordt door een groeiend donateursbestand. Daarnaast hebben we in 2011 een tweede stichting in het leven geroepen, Stichting Sobibor Initiatieven (SSI). In deze stichting worden projecten ondergebracht, waarbij grote bedragen gemoeid zijn en die een risico zouden kunnen vormen voor het uitvoeren van de normale activiteiten van de Stichting Sobibor.

Contactadres:
Stichting Sobibor
Postbus 51261
1007 EG  Amsterdam

Bestuur:
Maarten Eddes, voorzitter
vacant, secretaris
Marijke Sterman-Vleeschdraager, penningmeester
Alwin Kapitein, bestuurslid
Rob Snijders, bestuurslid
Petra van den Boomgaard, bestuurslid
Jacques Barth, bestuurslid
Martijn Pellis, bestuurslid

De Stichting Sobibor geniet de Culturele ANBI status en heeft tien ambassadeurs.

laatst bijgewerkt: 13 april 2017