Jules Schelvis

Een jeugd in Amsterdam. Herinneringen van een overlevende van Sobibor.

Uitgever: De Bataafsche Leeuw. Amsterdam, 2011.

126 blz. Geïllustreerd.
Prijs: €14,50 (excl. verzendkosten)

Te koop bij o.a. bol.com

De 90-jarige Jules Schelvis is een van de weinige Nederlanders die de hel van Sobibor en andere Duitse vernietigingskampen overleefd hebben. Zijn oorlogsbelevenissen heeft hij te boek gesteld in ‘Binnen de poorten’. In deze uitgave blikt hij nog verder terug, en wel naar zijn vooroorlogse jeugd in Amsterdam.

Hij vertelt onder welke omstandigheden hij is opgegroeid en hoe hij zoals vele andere arbeiderskinderen in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw heeft geleefd. Hij wil, zonder te moraliseren, ook duidelijk maken hoezeer de welvaartsstaat anno 2011 verschilt van die van toen. Het proletariaat begon zich in het begin van die eeuw te ontworstelen aan de ellende en armoede waaronder het gebukt ging. De vakbonden en het zich manifesterend socialisme hadden er in stoffelijk en cultureel opzicht een niet te onderschatten aandeel in.

We lezen ook hoe het leven van de Joodse Nederlanders door de Duitse bezetting een rampzalige wending nam.