Het vernietigingskamp Sobibor

De volgende gegevens over Sobibor zijn ontleend aan de zesde druk van het boek Vernietigingskamp Sobibor dat in januari 2008 is verschenen.
De auteur, Jules Schelvis, heeft van 1983 tot 1993 een diepgaand en gedocumenteerde studie van het kamp gemaakt. De zesde druk bevat de laatst bekende informatie over Sobibor. De Universiteit van Amsterdam heeft Schelvis voor zijn wetenschappelijk werk op 8 januari 2008 het ere-doctoraat verleend.
In 1998 is een Duitse versie van het boek verschenen, eerst bij Metropol Verlag in Berlijn en daarna in 2003 bij Reihe Antifaschistischer Texte in Hamburg/Münster. Lees verder>>

Sobibor, de naoorlogse geschiedenis van een kampterrein
Door Frank van der Elst

rampe-300x225

de Rampe in Sobibor; Foto Sonja ter Laag

Oud-bestuurslid Frank van der Elst schreef voor zijn opleiding Holocaust- en Genocidestudies een MA-scriptie getiteld: ‘De naoorlogse geschiedenis van de vernietigingskampen Belzec, Sobibor en Treblinka; voetbalveld – trouwlocatie – monument’. In januari 2007 studeerde hij hiermee af aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment werkt hij aan een boek over de naoorlogse geschiedenis van Sobibor. Een samenvatting hiervan zal te zijner tijd op deze website verschijnen.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben over wat er met Sobibor is gebeurd na de sluiting van het kamp, dan kunt u contact opnemen met ons op info@stichtingsobibor.nl

Voor meer informatie over het onderzoek naar de naoorlogse jaren van Sobibor, zie de website van het NIOD Instituut voor Oorlogs, Holocaust- en Genocidestudies.