Hartog Poons werd geboren op 22 juni 1894 te Den Haag als zoon van Michel Poons (7 juli 1865 – 27-12-1926, koopman/fruithandelaar) en Hadasse van der Kloot (24 oktober 1870 – 21 januari 1943 Auschwitz).

Sara Wolff werd geboren op 13 januari 1895 te Den Haag als dochter van Hartog Wolff (winkelier en kantoorbediende) en Rozetta Sanders.

Op 24 november 1915 zijn Hartog Poons en Sara Wolff met elkaar getrouwd in Den Haag. Zij kregen 4 kinderen: Hadasse (4 mei 1916 – 23 oktober 1996 te Ezeiza, Argentinië,  Rozetta (2 oktober 1917-  20 oktober 1990), en de jong overleden kinderen Suze (4 februari 1921 – 20 augustus 1921 ) en Henri (22 juli 1922-25 februari 1928). Vanaf 5 maart 1929 woonden ze in de Arnhemschestraat 31b Scheveningen. Daarvoor verhuisden zij vaak in Den Haag/Scheveningen omdat de nieuwe huurwoning opnieuw opgeknapt, beschilderd en behangen, werd. Hetgeen gebruikelijk was indertijd.

Hartog (roepnaam Herman) Poons en zijn vrouw runden een strandtent. Zij staan beiden voor hun eerste strandtent. Wanneer zij deze strandtent openden is onbekend. De tweede strandtent staat op de foto van ‘Scheveningen -Strandleven’, de ansichtkaart is omstreeks 1940 gemaakt) en stond bij de stenen trap met de rug naar het Kurhuis.

Op 7 oktober 1922 openden zij een tweede winkel in de Wagenstraat te Den Haag. Niet ver van de Synagoge. In de Haagsche Courant van 6 oktober 1922 stond de prachtige advertentie gericht aan “De meeste Haagsche inboorlingen’’:

De meeste Haagsche inboorlingen
Kennen mij reeds van Scheveningen.
En ieder weet daar, groot en klein,
Dat je voor fruit bij POONS moet zijn.
Er zijn er veel – ’t klinkt overdreven –
Die kunnen zonder mij niet leven.
En stelden 1000 maal de vraag:
,,Wanneer begin je in den Haag’’.
Ik heb, geroerd door al dat vragen,
Ook hier mijn tenten opgeslagen,
En zal steeds zulk prachtig fruit verkoopen
Dat u mij niet voorbij kunt loopen,
En steeds zegt: ,, Poons is inderdaad
Fruitkoning van de Wagenstraat.

De dochter van Hartog Poons en Sara Wolff, Rozetta Hartog Poons (geboren te Den Haag op 2 oktober 1917- overleden te Den Haag op 20 oktober 1990) trouwde op 17 september 1941 met Jacob (Jacques) Joseph Speijer (geboren te Den Haag 14 juli 1916 – overleden 13 november 1984). Zij hebben ondergedoken gezeten bij de familie Bessems in de Rivierenbuurt te Amsterdam.

Na de oorlog openden zij de strandtent op Scheveningen. Doordat de strandtent tijdens de winter opgeslagen werd in het oude Circus is deze bewaard gebleven tot na de oorlog, Het Circus stond namelijk in de oorlog in het Sperrgebiet in Scheveningen. Zie hiernaast de foto uit 1946, waar Rozetta achter de toonbank staat.

Het is niet bekend wanneer en waar Hartog Poons en Sara Poons- Wolff zijn opgepakt of zichzelf hebben aangegeven.

Er is wel een foto gemaakt op 6 september 1942 van Hartog Poons (rood omcirkeld) in Werkkamp Geesbrug.

Bron en foto’s, kleinzoons:

Cyril Jacob Speijer (geboren 20 mei 1949)
Ronald Speijer  (geboren 12 oktober 1953