Tot 2008 stond het slachtofferaantal van Sobibor altijd op 250.000. Recent onderzoek, gedaan door Jules Schelvis in samenwerking met de Duitse historicus Peter Witte en het United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C., heeft ertoe geleid dat het slachtofferaantal naar beneden moest worden bijgesteld.

Vast staat nu dat er in ieder geval 170.000 Joden uit verschillende Europese landen in Sobibor zijn vermoord. Het merendeel van deze slachtoffers, naar schatting 100.000, kwam uit Polen. Daarnaast kwamen de slachtoffers uit Nederland (ruim 33.000), de Sovjet-Unie, Duitsland, Tsjecho-Slowakije, Frankrijk, Oostenrijk en Joegoslavië. Voor een uitgebreide analyse van het slachtofferaantal zie het hoofdstuk Transporten en aantallen in het boek Vernietigingskamp Sobibor (zevende, herziene druk) van Jules Schelvis.