Louis Leijdesdorff, geboren 26 mei 1875 te Franeker – Sobibor 2 juli 1943

Rika Louise  Leijdesdorff- van Os, geboren 7 februari 1876 te Middelburg – Sobibor 2 juli 1943

Louis Leijdesdorff wordt geboren op 26 mei 1875 te Franeker als zoon van een slager, Abraham Leijdesdorff. In 1901 verhuist hij naar Vlissingen en gaat werken als slager bij een exportslagerij. Op 3 december 1902 trouwt Louis met Rika Louise van Os. Haar vader, Salomon van Os dreef een slagerij in Middelburg op de Groote Markt.

In 1903 wordt uit het huwelijk Albert geboren (Vlissingen 28 oktober 1903 – 2 januari 1964, Amsterdam). In 1906 wordt Selma Rosetta Isidora (Vlissingen 22 mei 1906 – Auschwitz 17 september 1942). Albert studeert in Amsterdam rechten, en vertrekt in 1929 naar Nederlands-Indië waar hij de oorlog overleeft na internering in een Japans kamp.

Selma gaat werken als kinderverzorgster, en wordt adjunct-directrice van een kinderkoloniehuis in Bergen (NH) en in 1935 directrice bij het ‘Centraal Genootschap voor Kinderherstellings -en Vakantiekolonies’.

Rika, Louis en Selma

In 1906 verhuist het gezin van Vlissingen naar Markt 10 te Middelburg, waar ook de slagerij ‘firma Sam van Os’ van de vader van Rika gevestigd is.

In 1914 nemen Louis en Rika de zaak over, en Louis moderniseert de slagerij: ‘de eerste electrische Vleeschouwerij met Koelinrichting’. En dat hij met zijn tijd meeging blijkt uit een stukje in de ‘Middelburgse Courant’ (3 october 1934) waar Louis onder pseudoniem M.I.D. Delburger schrijft: ‘’Kunstig of Kunst-Vleesch? Een Revolutie in het etlaleeren voor den slagerswinkel? (zie foto).

Op de site van ‘struikelstenenzeeland’ (https://struikelstenen.nl, tekst Rebecca van Wittene) staat een uitgebreid verhaal over de geschiedenis van de slagerij, die tijdens het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940 volledig wordt verwoest. In het verhaal op de site worden ook de sociale activiteiten van Louis uitgebreid beschreven.

Maart 1942 worden Louis, Rika en Selma vanuit Middelburg naar Amsterdam gedeporteerd. In september 1942 wordt Selma naar Westerbork getransporteerd, en op 17 september in Auschwitz vermoord. In juni worden ook Louis en Rika naar Westerbork getransporteerd en beiden op 2 juli 1943 in Sobibor vermoord.

Albert Leijdesdorff keerde in 1946 terug naar Nederland en huwt met Henriëtte Hertzberger. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren Louis (Loet), Rika en Selma.