13958143_10153799260600060_5312045068816010140_oWe moesten vandaag afscheid nemen van mijn vader. De meeste van mijn vrienden weten hoe belangrijk hij voor ons was en hoe heldhaftig hij in zijn tienerjaren was. Dat geldt ook voor de afgelopen achttien maanden na het verschrikkelijke ongeluk. We blijven altijd trots op hem en op zijn doorzettingsvermogen.
We vinden het fijn wanneer je de mooiste herinneringen aan hem deelt. Moge zijn herinnering tot zegen zijn.

Mike

Met groot leedwezen moet ik het overlijden van mijn vader – Philip Bialowitz, de laatste overgebleven Poolse Jood die Sobibor overleefd heeft – aankondigen. Sobibor was het beruchte vernietingskamp van de nazi’s waar hij, in 1943, zich aansloot bij een kleine groep Joden die hun bewakers overmeesterden en een opstand begonnen waardoor honderden gevangenen bevrijd werden.

Philip, 90 jaar oud, overleed vanmiddag in alle rust in een hospice in Florida omringd door zijn vier kinderen.

Toen de opstand in Sobibor begon stond Philip bij de medegevangenen en hij zag de twee leiders van de opstand die vanaf een tafel aan iedereen opriepen:  Wanneer je dit overleeft, getuig van wat hier gebeurd is!  Vertel de wereld over deze plaats!’  Philip heeft een zeer groot deel van zijn leven gewijd aan deze heilige opdracht. Hij reisde de wereld over, vertelde zijn ooggetuigenverslag aan duizenden kinderen en volwassenen en eerde op deze wijze de herinnering aan de 250.000 Joden die in Sobibor werden vermoord, en ook aan de enkele die overleefde dankzij, zoals hij zei: “de vechtmentaliteit van het Joodse volk”. Zijn boek “A promise at Sobibor” vertelde zijn levensverhaal, vanaf zijn jeugd in het Polen van voor de oorlog, zijn tienerjasren tijdens de Tweede Wereldoorlog, en de jaren erna toen hij zijn gezin stichtte.  Hij bouwde de gemeenschap op en bracht nazi’s voor het gerecht. Hij hield de herinnering in stand en bleef vertellen over de Holocaust.

Philip zei vaak dat hij “een missie te volbrengen” had. Hoewel het niet altijd eenvoudig was heeft hij de belofte aan de slachtoffers en de helden van Sobibor ingelost.
De opperrabbijn van Polen, Michael Schudrich, zal een toespraak houden tijdens zijn begrafenis die op maandag, 8 augustus 2016, om 12.30 gehouden wordt. Het adres is Sinai Chapels, 162-05 Horace Harding Expy., Fresh Meadows, NY 11365. Zijn begrafenis volgt op de Wellwood Cemetary, 1400 Wellwood Ave. West Babylon, NY 1001

In plaats van bloemen kunt u ook in zijn nagedachtenis een donatie doen aan het Jewish Community of Poland Fund (via www.fjc.org an bestem uw donatie voor de Jewish Community of Poland).13958143_10153799260600060_5312045068816010140_oWe said goodbye to my daddy today. Most of my friends know how much he meant to us and how heroic he was in his teens as well as the past eighteen months since his horrible accident. We’ll always be so proud of him and his perseverance! We would love it if you shared your favorite memories of him. May his memory be a blessing…Formal announcement below.

Mike

It is with great sorrow that I announce the passing of my father, Philip Bialowitz, the last remaining Polish Jew to have survived Sobibor, the infamous Nazi German death camp where, in 1943, he joined a small group of Jews who overpowered their captors and staged an open revolt freeing hundreds of prisoners. Philip passed away peacefully this afternoon, at the age of 90, in a Florida hospice surrounded by his four children.
When the revolt at Sobibor began, Philip was standing with his fellow prisoners when he saw the revolt’s two leaders stand upon a table and call out to everyone: “If you survive, bear witness! Tell the world about this place!” Philip devoted much of the rest of his life to performing this sacred duty. He traveled the world, relating his eyewitness account to thousands of children and adults, and honoring the memories of the 250,000 Jews who perished and the few who survived thanks to what he called “the fighting spirit of the Jewish people.” His acclaimed book, A Promise at Sobibor, recounted his life story, from his childhood in pre-war Poland, to his teenage years during the Second World War, to his post-war years dedicated to creating a family, helping the community, bringing the Nazi perpetrators to justice, and remembering and teaching about the Holocaust.
Philip would often tell people that he had “a mission to perform.” While not always easy, he faithfully and vigorously fulfilled his obligation to the victims and heroes of Sobibor.
The Chief Rabbi of Poland, Michael Schudrich, will deliver a eulogy at the funeral service, to be held at 12:30 PM on Monday August 8th, 2016 at Sinai Chapels at 162-05 Horace Harding Expy, Fresh Meadows, NY 11365. A burial ceremony will follow at Wellwood Cemetary, located at 1400 Wellwood Ave, West Babylon, NY 10001
In lieu of flowers, please consider a donation in Philip’s memory to the Jewish Community of Poland fund (donate at www.fjc.org and assign your donation to the Jewish Community of Poland when prompted).