Iedere zittingsdag van het proces Demjanjuk werd door Wim Boevink bijgewoond en iedere volgende dag deed hij daarvan verslag in zijn dagelijkse column ‘Klein Verslag’ in Trouw. Op 4 juli 2011 reikte hij het eerste exemplaar van zijn boek Dienstausweis 1393 uit aan staatssecretaris mw. Marlies Veldhuijsen van Zanten-Hyllner van VWS, die oorlogsgetroffenen en herinnering in haar portefeuille heeft. Bij die gelegenheid ontving hij van de Stichting Sobibor de Rachel Borzykowskipenning.

Ieder jaar reiken wij de Rachel Borzykowski-penning uit aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het realiseren van onze doelstelling: herinneren door informatie en educatie. Het proces Demjanjuk was nog maar enkele columns oud toen wij Wim Boevink nomineerden, want wij waren meteen gegrepen door de nauwkeurige en invoelende observaties die hij na iedere procesdag publiceerde in zijn dagelijkse column. Net als Wim Boevink konden wij toen nog niet weten dat hij ruim 130 columns over het proces zou schrijven en daarmee dus ruim 130 keer de aandacht van zijn lezers zou richten op Sobibor, de verschrikkingen die daar in 1942 en 1943 plaatsvonden en op de gevolgen daarvan die in zovele levens nog dagelijks aanwezig zijn.

De Stichting Sobibor begeleidde de Nederlandse medeaanklagers in dit proces, maar de Nederlanders waren alleen in de rechtszaal aanwezig als zij daar een rol te vervullen hadden. Wim Boevink zat er alle zittingsdagen en dat dit niet eenvoudig was bleek uit zijn eigen woorden: ‘Ik kreeg steeds meer moeite met de kleine dingen, waarover ik moest berichten op dagen dat er geen proces was. Het proces met die kolossale aanklacht, met die bejaarde aangeklaagde, met die Nederlandse medeaanklagers, het kreeg me in de greep. Sobibor was een afgrond, en die afgrond deed wat afgronden doen: ze zoog aan.’

Om te volgen wat er tijdens al die zittingsdagen in de rechtszaal gebeurde waren zijn dagelijkse kleine verslagen echter van onschatbaar belang en na iedere zittingsdag keken wij van de Stichting Sobibor, net als alle medeaanklagers en andere betrokkenen, uit naar pagina 2 van Trouw, waar zijn column ‘Klein Verslag’ te lezen was en is.
Jules Schelvis, die ook het voorwoord schreef in Dienstausweis 1393 overhandigde Wim Boevink de Rachel Borzykowskipenning, waaraan ook een geldbedrag van 500 euro is gemoeid.