marijkestermanOp 22 mei 2016 is in het Elsmuseum in samenwerking met het Eyewitnessmuseum in Beek voor de 10e maal de Rachel Borzykowskipenning uitgereikt aan Herman van Rens.

Jules Schelvis, die in april jongstleden helaas is overleden, had Herman van Rens uitgekozen om deze bijna jaarlijks toegekende penning te ontvangen. Deze keuze is vooral ingegeven door erkenning, waardering, bewondering en sympathie voor het werk, de betrokkenheid en de inzet van Herman van Ren, waar het betreft het uit de vergetelheid halen van de namen van de Joden uit Limburg en hun lot tijdens de Sjoa. In het bijzonder:

  • zijn vrijwillige onderzoekswerk naar het zogenaamde bejaardentransport op 8 mei van Vught via Westerbork naar Sobibor
  • zijn studie en proefschrift over de vervolging van Joden, Roma en Sinti in Limburg
  • educatie van de Beekse jongeren, door bepaalde schoolklassen ieder jaar een ochtend langs de oorlogsgeschiedenis, met name de Joodse geschiedenis van Beek, te leiden

Met zijn persoonlijke keuze heeft Jules Schelvis het grote belang onder de aandacht willen brengen van het werk dat door een mens verzet kan worden, en in dit geval verzet is, om een ideeel doel te bereiken, met name het in de publieke belangstelling brengen van de moord op de Joden in Auschwitz, Silezie en Sobibor.

De Rachel Borzykowskipenning komt met een gevulde envelop van 500 euro. De heer Van Rens zet zich momenteel in voor een gedenkteken in Cosel in Opper-Silezie waar in 1942 ongeveer 3500 Joodse mannen en jongens in de leeftijd van 15 tot 50 jaar werden gescheiden van hun gezinnen, en te werk gesteld in Joodse dwangarbeiderskampen in de regio. Minder dan 200 van hen keerden na de bevrijding terug naar Nederland. Het geld van de Rachel Borzykowskipenning zal naar het gedenkteken gaan in Cosel.

Zie ook www.holocaustlimburg.nl/cosel/