beroepsfilmRika Wilhelmina Godschalk werd op 6 juni 1898 in Rotterdam geboren als dochter van Hartog (Henri) Godschalk (Rotterdam, 24 oktober 1864), accountant, en Catharina Haagens (Rotterdam, 17 oktober 1874) op de Karresteeg 14. Het gezin verhuisde in de jeugd van Rika naar de Nieuwe Binnenweg 126b. Op 2 augustus 1923 huwde Rika met Eliazar Doodewaard (Rotterdam, 13 augustus 1888). Ze gingen op de Witte de Withstraat 87c wonen, en op 30 mei 1930 verhuisden ze naar de Diergaardelaan 68a.
Eliazar had tot aan het bombardement op de Botersloot 123 een schilderijen- en lijstenfabriek annex winkel. Na het bombardement was de winkel vernietigd en er kwam een noodwinkel op de Goudsesingel te Rotterdam.

Een jaar na het huwelijk werd Rika beëdigd als vertaalster Frans bij de arrondissementsrechtbank in Rotterdam. In de Maasbode stond: ‘Mevr. R. W. Doodewaard—Godschalk alhier is heden door de Arrondissements-Rechtbank beëedigd als translatrice voor de Fransche taal’.

Op 14 januari 1927 kregen Rika en Eliazer een zoon, Abraham Henri (Alex). In juni 1928 schreef Rika – uit eigen ervaring – een groot artikel over de zorg voor een baby in het sociaal-democratische nieuwsblad Voorwaarts. Dat artikel staat hier.
Bij het bombardement verloor het gezin niet alleen de zaak, maar ook hun huis en verhuisden ze naar de Koninginnelaan 2 te Rijswijk.

doodewaardprijsRika ging schrijven en haar bekendste meisjesboek, ‘Beroepsfilm’, werd in 1932 bekroond. Het boek werd uitgegeven naar aanleiding van de ‘1000-gulden prijsvraag’ voor het beste meisjesboek. Deze prijsvraag was eind jaren twintig van de vorige eeuw in het leven geroepen door de Amsterdamse uitgeverij Van Holkema & Warendorf; voor het beste meisjesboek en het beste jongensboek.
Ook in dat jaar werd er aangekondigd dat er een nieuw meisjesmaandblad zou gaan verschijnen, ‘meisjesleven’, waaraan Rika zou gaan bijdragen. Ook een schrijfster als Cissy van Marxveld werkte aan dit blad mee. Het tijdschrift verscheen inderdaad, zo blijkt uit een krantenbericht uit 1933:

MEISJESLEVEN

Met een tweetal geestige brieven zet Cissy van Marxveldt de correspondentie, van Joop ter Heul voort iri dé zoo juist verschenen Juniaflevering. Verhalen brengt het tijdschrift van N. van Sillevoldt-Haasse en van R. W. Doodewaard-Godschalk.
Stien ter Heege verhaalt van haar ervaringen in de Jeugdherbergen en wekt het verlangen naar een zwerftocht door ons mooie land in de a.s. vacantie. Jet Luber schrijft over reizen en reiservaringen in het buitenland, IL Pétillori zet zijn serie artikelen voort óver de beginselen van de tennissport. De aflevering opent met een fraaie houtsnede van H. Verstynen.

Verder schreef Rika verschillende uitgaven van de ‘Kanarie-boekjes’, die werden uitgegeven van ongeveer 1937 tot 1956. Deze moraliserende boekjes behandelden onderwerpen en gaven (psychologisch) advies over opvoeding, werk, relatie, hobby, vrije tijd, etiquette en seksuele en huwelijkse zaken. Ze zijn kenmerkend voor de tijdgeest van de jaren ’40 en ’50 in Nederland.

Eliazar, Rika en Alex Doodewaard werden op 17 maart 1943 vanuit Westerbork naar Sobibor gedeporteerd, waar ze bij aankomst op 20 maart 1943 vermoord werden.

bron:
stadsarchief Rotterdam, gezinskaart Hartog Godschalk
stadsarchief Rotterdam, gezinskaart
www.catawiki.nl (geraadpleegd 13 november 2016)
home.kpn.nl/conter/alfabet/alfabet5.htm (geraadpleegd 13 november 2016)
“TWEE KINDERBOEKENPRIJZEN TOEGEKEND. E. Doodewaard—Godschalk en A. den Hertog winnaars.”. “De Telegraaf“. Amsterdam, 04-02-1932. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110569527:mpeg21:a0239
“ARRONDISSEMENTSRECHTBANK”. “De Maasbode“. Rotterdam, 19-06-1924, Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000194873:mpeg21:p006
“Nieuw meisjesmaandblad”. “Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij“. Amsterdam, 01-12-1932. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011117185:mpeg21:a0242
“MEISJESLEVEN”. “Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad“. ‘s-Gravenhage, 07-06-1933. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010014782:mpeg21:a0284

illustraties:
omslagen boeken
“TWEE KINDERBOEKENPRIJZEN TOEGEKEND. E. Doodewaard—Godschalk en A. den Hertog winnaars.”. “De Telegraaf“. Amsterdam, 04-02-1932. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110569527:mpeg21:a0239

laatst bijgewerkt:
13 november 2016

dit verhaal is eveneens te lezen op www.joodserfgoedrotterdam.nl.