Een vraag waarover nogal eens verwarring bestaat omdat men beide spellingen tegenkomt in toonaangevende publicaties. Deze verwarring kan verklaard worden door de handelswijze van de naamgever van de Aktion zelf: Reinhard Heydrich.

Heydrich kreeg zowel bij zijn geboorte als bij zijn doop de voornamen Reinhard Tristan Eugen. Reinhard zonder –t is dus zijn officiële naam. Echter: In juni 1932 werd, ten onrechte maar niet voor de eerste keer, de verdenking geuit dat Reinhard’s vader Bruno wel eens van Joodse afkomst zou kunnen zijn. Deze verdenking was het gevolg van het feit dat de musicus Bruno Heydrich, in een muziekcatalogus als volgt werd aangeduid: ‘Bruno Heydrich (eig: Süss)’.

Het was een fout van de samensteller die direct bij de volgende oplage van de catalogus alweer was hersteld. De naam Süss was eigenlijk van de tweede man van Bruno´s moeder en deze was niet zijn vader (en overigens ook geen jood..) Als gevolg van deze kwestie heeft de genealoog Achim Gercke, leider van het ´nazi-informatiebureau´ in 1932 een onderzoek verricht naar de afkomst van Heydrich. Hij kwam tot de conclusie dat Heydrich een zuivere ariër was. In dit trapport van Gercke wordt de naam ‘Reinhardt’ echter geschreven met –dt, net zoals Heydrich in die tijd zelf ook was gaan doen. Waarschijnlijk vond hij dat ‘Arischer’ overkomen.

Later veranderde Heydrich zijn naam waarschijnlijk weer terug in Reinhard gezien het feit dat hij meermalen tevergeefs heeft geprobeerd de vermelding in de jaarlijkse overzichtslijsten van de belangrijkste SS-functionarissen als: ‘Heydrich Reinhardt, SS-Obergruppenführer’ te verbeteren.

Na de dood van Heydrich in juni 1942 werd het door hem uitgedachte vernietigingsprogramma in Oost-Polen in de wandelgangen waarschijnlijk al snel omgedoopt tot Einsatz Reinhard . Er bestaat een aantal officiële documenten die in geschreven woord refereren aan deze operatie. Deze geven echter geen uitsluitsel over de juiste spellingswijze. In een brief van Himmler aan Globocnik van 30 november 1943 bevestigt hij bijvoorbeeld het einde van de Aktion Reinhardt. Globocnik zelf daarentegen schreef al op 4 september 1942, drie maanden na Heydrichs dood, een telegram aan Himmlers adjudant Grothmann waarin spreekt hij over Einsatz Reinhard. En Herman Höfle tenslotte schreef zelfs consequent Reinhart.

Dat de spellingen Reinhardt en Reinhard tegenwoordig nog steeds door elkaar heen gebruikt worden, wekt dus eigenlijk geen verbazing. Een meerderheid van de publicisten over het onderwerp gebruikt tegenwoordig de spelling Reinhard maar velen prefereren ook Reinhardt, waaronder bijvoorbeeld Jules Schelvis.

Stichting Sobibor prefereert Reinhard zonder –t. Niet alleen omdat dit de meest gebruikte spelling is en bovendien de officiële voornaam van Heydrich, maar ook omdat de alternatieve spelling in het verleden tot nog andere verwarring heeft geleid: er werd al eens gespeculeerd dat Aktion Reinhard niet vernoemd zou zijn naar de bedenker en organisator van de Endlösung, maar naar de Duitse staatssecretaris van financiën Fritz Reinhardt, wiens ministerie de gestolen eigendommen van de vermoorde Joden beheerde. Naar zijn naam was in 1933 het ‘Reinhardt Program’ vernoemd; een programma dat door middel van belastingverlagingen en infrastructurele projecten en investeringen de economie uit het slop moest halen.