Transport 2, 10 maart 1943

Bijna niemand overleefde de deportaties naar Sobibor. Van de in totaal 34.313 gedeporteerden keerden er na de oorlog slechts 18 terug. Het transport van 10 maart 1943, dat met 1105 Joden uit Westerbork vertrok, is achteraf om twee redenen bijzonder te noemen. Ten eerste omdat dit het laatste transport vanuit Westerbork naar Sobibor was waarvoor een personentrein werd ingezet. Voor de zeventien volgende transporten werden steevast vee- of goederenwagons gebruikt.

Een tweede reden waarom het transport van 10 maart 1943 bijzonder was, lag in het aantal overlevenden. Van de inzittenden zouden dertien de oorlog overleven, allen vrouwen. Een van hen was Mirjam Blits. Over haar ervaringen schreef zij het boek Auschwitz 13917. Hoe ik de Duitse concentratiekampen overleefde.