Tot begin maart 1943 ging (bijna) elk transport uit Westerbork naar Auschwitz. Op 2 maart vertrok de eerste van in totaal negentien treinen uit Westerbork met bestemming Sobibor. In de daarop volgende maanden zouden er nog achttien volgen. In de ons omringende West-Europese landen waren er tijdelijk géén deportaties. De exacte reden voor de transporten uit Nederland naar Sobibor lijkt nog steeds niet opgehelderd.

Algemeen wordt aangenomen dat de transporten naar Auschwitz in het voorjaar van 1943 geen doorgang vonden door ruimtegebrek. In die tijd kwamen er zeer veel Joden aan, onder meer uit Griekenland. Bovendien was er in Auschwitz een uitbraak van tyfus. Een mogelijke verklaring zou ook kunnen zijn dat de transporten uit Nederland naar Auschwitz van kort daarvoor veel ouderen en zieken kenden. Aan ongeschikte arbeidskrachten had men weinig behoefte waarop werd besloten transporten uit Nederland voortaan naar Sobibor te sturen.