Resultaten belevingsonderzoek jongerenconferentie Sobibor

By 6 oktober 2023 december 30th, 2023 Nieuws
Zeer indrukwekkend en het blijft zeker levenslang bij mij hangen. Ik draag het iedere dag een beetje met mij mee.
In opdracht van Stichting Sobibor, heeft Motivaction International B.V. een belevingsonderzoek uitgevoerd onder deelnemers aan de jongerenconferentie over Sobibor in Polen. De algemene organisatie van de jongerenconferentie is in handen van de organisatie voor Pools-Duitse verzoening en vanuit Nederland zijn de provincie Gelderland en de Stichting Sobibor betrokken. Sinds 2013 hebben ongeveer 150 jongeren deelgenomen aan deze conferentie. 
Op 6 oktober 2023 presenteerde Stichting Sobibor in het Huis der provincie Gederland de resultaten aan de oud-deelnemers.
De eerste jongerenconferentie vond plaats voorafgaand aan de Sobiborherdenking in 2013, toen we herdachten dat de opstand in Sobibor 70 jaar eerder had plaatsgevonden. Nu, 10 jaar later, is Stichting Sobibor benieuwd in hoeverre deze reis (blijvende) impact heeft gemaakt op het leven van deelnemers en hun gedrag en opinie ten aanzien van discriminatie en uitsluiting.
Hieronder de belangrijkste conclusies.
Ervaring reis
Deelnemers zijn erg positief over hun deelname aan de internationale jongerenconferentie over Sobibor, en zijn dankbaar voor de ervaring die zij hebben opgedaan door hun deelname. Bijna iedereen zou de reis aanraden aan andere scholieren/scholen. Het maakt een grote indruk om de locaties met eigen ogen te zien, in combinatie met de heftige verhalen die erbij horen. De reis is een ingrijpende ervaring, de voorbereiding van de reis vanuit Stichting Sobibor en de nazorg waren voor een meerderheid van de deelnemers (heel) belangrijk voor hoe zij de reis hebben ervaren.
Wat is bijgebleven
De reis naar Polen heeft deelnemers (zeer) veel kennis opgeleverd over de Holocaust, Sobibor en Majdanek. Voor de meesten heeft het bezoek aan Sobibor en Majdanek meer invloed gehad op hun beeld van de Holocaust dan het onderwijs op school. Vrijwel alle deelnemers vonden het (enigszins) leerzaam, belangrijk én verhelderend om de Holocaust en uitsluiting te bespreken met jongeren uit andere landen. Een kwart van de deelnemers noemt de gesprekken met andere deelnemers aan de reis indrukwekkend.
Impact reis op dagelijks leven
Meer dan de helft van de deelnemers maakt zich (zeer) veel zorgen over de uitsluiting van (groepen) mensen in de huidige samenleving.
Het gaat dan vooral om zorgen om uitsluiting op basis van etniciteit, maar ook om uitsluiting op basis van seksuele oriëntatie, sociaal economische achtergrond en gender.
Impact reis op kijk op thema’s als uitsluiting
Circa vier op de tien deelnemers geven aan dat de reis naar Sobibor en Majdanek (zeer)  veel invloed heeft gehad op hoe zij nu denken over uitsluiting van (groepen) mensen. Ook heeft de reis enige impact op het gedrag van deelnemers als zij uitsluiting in hun omgeving zien gebeuren.
De middag werd afgesloten met een korte versie van de voorstelling ‘Een botsing met het verleden’ door De vlammende eend. Een bewerking van het boek De man die geen hekel had aan Joden van schrijfster Chaja Polak. Na de voorstelling volgde een vraaggesprek met Chaja Polak.
 
“Ik ging op reis als een meisje en kwam terug als een vrouw.”