Sobiborlezing 2023 door Marc van Berkel

By 28 november 2023 Nieuws

Marc van BerkelOp 29 oktober vond in het Verzetsmuseum de bijeenkomst plaats ter herdenking van de opstand in het Vernietigingskamp Sobibor van 14 oktober 1943. Deze bijeenkomst wordt jaarlijks gezamenlijk door het Verzetsmuseum en Stichting Sobibor georganiseerd.

Bijzonder dit jaar is dat de opstand tachtig jaar geleden was. Bovendien is Vernietigingskamp Sobibor regelmatig in het nieuws geweest. Te beginnen met artikelen in de dagbladen over de presentatie van het boek van Rosanne Kropman “Het donkerste donker” en met televisie uitzendingen over de herdenkingen in Sobibor en Westerbork.

Keynote over Holocaust onderwijs

Als keynote spreker over Holocausteducatie was Marc van Berkel uitgenodigd. Hij is recent benoemd tot hoogleraar Holocausteducatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, als opvolger van Ido Abram.

Lees hier de keynote van Marc van Berkel

Hij beschreef hoe het onderwijs over de Holocaust zich sinds de jaren zestig heeft ontwikkeld, op actuele uitdagingen en op de verhouding tussen Holocausteducatie en bestrijding van antisemitisme. En juist ook nu, na het oplaaien van het geweld in het Midden-Oosten , waardoor ook onrust in Nederland is ontstaan, met als gevolg dat verschillende manifestaties zijn afgelast. Maar ook met gevolgen voor het onderwijs. Docenten zullen nog meer op hun woorden moeten letten bij het behandelen van de geschiedenis en de actualiteit van het Midden Oosten.

Het “nieuwe begin” na 1945 had als gevolg dat pas in de 70-iger jaren specifieke aandacht voor de Jodenvervolging kwam en pas veel later werd het Holocaustonderwijs een  verplicht onderdeel van het geschiedenisonderwijs.

Anno 2023 is de interesse onder jongeren voor de Holocaust groot, wel neemt hun kennis langzaam af. De reden zou kunnen zijn dat geschiedenis een keuzevak is in de bovenbouw. Een andere reden zou kunnen zijn dat persoonlijke getuigenissen van familieleden steeds schaarser worden. Daarom zijn de gastsprekers zo enorm belangrijk en veel belangrijker dan films met vaak historisch niet correcte informatie.

Aan de Holocaust betrokken onderzoek leert dat meer dan de helft van de jongeren het goed vindt dat er op scholen aandacht wordt besteed aan de Holocaust.
Echter, veel leermiddelen bieden nog altijd onjuiste of eenzijdige informatie. Ook neemt de kennis van de docenten af. Veel jongeren reproduceren hardnekkige stereotypen en vooroordelen met betrekking tot Joden.
Aan de andere kant zijn veel jongeren wel degelijk geïnteresseerd. Vooral door verhalen van nabestaanden kunnen ze zich inleven. Bekend is dat inleving een werkzaam mechanisme is om vooroordelen te verminderen.

Discussie over Holocaust onderwijs

Na deze keynote speech werd de middag vervolgd door een discussie met Bettie Schols-Meents (geeft voor het  Landelijk Steunpunt Gastsprekers van Westerbork al jarenlang gastlessen op scholen) en Hadassa Hirschfeld (historicus, oud adjunct-directeur CIDI en organisator/begeleider jongerenreizen naar Auschwitz). Deze discussie werd geleid door Petra van den Boomgaard.