Verplaatsing herdenkingsstenen

By 29 september 2021 oktober 7th, 2021 Nieuws

Omdat in het gehele plan van de herinrichting van het voormalige vernietigingskamp Sobibor de oorspronkelijk door Bildungswerk Stanilaw Hantz (BSH) samen met de Stichting Sobibor ingerichte Herdenkingslaan anders ingericht gaat worden, moesten de herdenkingsstenen tijdelijk een andere plaats krijgen. Dit heeft plaatsgevonden op 14 september. Om erop toe te zien dat dit met respect zou gebeuren, zijn bestuursleden Ingrid Zylstra en Marijke Sterman naar Sobibor gereisd om daarbij aanwezig te zijn. Ook waren  vertegenwoordigers van BSH aanwezig.
Wij kunnen degenen die een herdenkingssteen in Sobibor hebben ervan verzekeren dat de verplaatsing van de stenen met groot respect en zorgvuldigheid is gebeurd.

Vóór het verplaatsen van de stenen vond een kleine ceremonie plaats met een aantal toespraken en werd informatie over de werkwijze gegeven door het hoofd van het Museum Sobibor Tomasz Oleksy-Zborowski.
Daarna konden we onze “eigen” steen zelf, of met hulp, naar de plek brengen, waar ze zullen rusten tot de nieuwe herdenkingslaan en de nieuwe naamplaatjes klaar zijn. Toegelicht werd dat er soms wat onjuistheden op de oude naamplaatjes staan die aangepast zullen worden. Alle overige stenen werden met een tractor met een laadbak verplaatst. De stenen werden stuk voor stuk in de laadbak gelegd en ter plekke weer stuk voor stuk naast elkaar neergelegd. Omdat er slechts een aantal stenen per keer verplaatst werden, duur de het een heel tijdje voordat alle stenen waren overgebracht.
Uiteraard worden wij op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom de nieuwe plaats van de stenen en houden wij u op de hoogte.